Transformatie Tuin van Noord, Rotterdam

De voormalige gevangenis aan de Rotterdamse Noordsingel is een uniek complex in de stadsstructuur en in de geschiedenis van het gevangeniswezen in Nederland. Het vrijkomen van het terrein, verrassend ruim in afmetingen en openheid, betekent een unieke kans om een nieuw stuk stad met een sterk en eigen karakter toe te voegen aan het dicht bebouwde Oude Noorden. Haar markante bebouwing en intrigerende geschiedenis draagt daaraan bij.

Het complex wordt getransformeerd van gevangenis tot ‘Tuin van Noord’. Hier kunnen de toekomstige gebruikers in de bestaande gebouwen wonen, werken en ontspannen. De gebouwen die behouden blijven zorgen ervoor dat de herinnering aan de gevangenis deel van het collectief geheugen blijft. Het terrein wordt omgevormd tot een omsloten stadstuin waar de stedeling kan genieten van ruimte, groen en stilte.

De ‘Tuin van Noord’ wordt openbaar toegankelijk door nieuwe poorten en doorgangen aan te brengen. Het verscholen karakter blijft behouden als kwaliteit voor deze nieuwe ‘hortus conclusus’ die daarmee een aanvulling is op bestaande buitenruimten in het Oude Noorden.

Wonen is de belangrijkste functie in de ‘Tuin van Noord’. In de bestaande gebouwen en in nieuwbouw worden verschillende collectieve en individuele woonvormen gerealiseerd voor uiteenlopende doelgroepen. Eigentijds wonen in de gebouwen wordt mogelijk door een aantal krachtige maar gedoseerde ingrepen die lucht en licht zullen brengen. Maatschappelijke functies aangevuld met bedrijfs- en kantoorruimtes en een restaurant maken het gebied niet alleen aantrekkelijk om te wonen maar ook om het te bezoeken en er korter of langer te verblijven. Er ontstaat een bijzondere plek met een nieuwe gelaagde betekenis die onderdeel is van het stedelijk leven in het Oude Noorden en haar onlosmakelijk verbindt met haar verleden.

In de eerste fase die in oktober 2020 is afgerond zijn de voormalige Cellenvleugels getransformeerd naar woningen die in grootte varïeren van klein tot zeer groot. De woningen hebben hun belangrijkste woonruimte steeds op de eerste verdieping met een erker of terras met schuifpuien die uitkijken over de nieuwe tuin.