Transformatie Tuin van Noord, Rotterdam

De voormalige gevangenis aan de Rotterdamse Noordsingel is een uniek complex in de stadsstructuur en in de geschiedenis van het gevangeniswezen in Nederland. Het vrijkomen van het terrein, verrassend ruim in afmetingen en openheid, betekent een unieke kans om een nieuw stuk stad met een sterk en eigen karakter toe te voegen aan het dicht bebouwde Oude Noorden. Haar markante bebouwing en intrigerende geschiedenis draagt daaraan bij.

Het complex is getransformeerd van gevangenis tot ‘Tuin van Noord’. Hier wonen, werken en ontspannen de nieuwe gebruikers in de bestaande gebouwen. De gebouwen die behouden zijn gebleven zorgen ervoor dat de herinnering aan de gevangenis deel van het collectief geheugen blijft. Het terrein wordt omgevormd tot een omsloten stadstuin waar de stedeling kan genieten van ruimte, groen en stilte.

De ‘Tuin van Noord’ is openbaar toegankelijk door nieuwe poorten en doorgangen die zijn aangebracht. Het verscholen karakter is behouden gebleven als kwaliteit voor deze nieuwe ‘hortus conclusus’ die is daarmee een aanvulling  op bestaande buitenruimten in het Oude Noorden.

Wonen is de belangrijkste functie in de ‘Tuin van Noord’. In de bestaande gebouwen en in nieuwbouw zijn verschillende collectieve en individuele woonvormen gerealiseerd voor uiteenlopende doelgroepen. Eigentijds wonen in de gebouwen is mogelijk gemaakt door een aantal krachtige maar gedoseerde ingrepen die lucht en licht brengen. Maatschappelijke functies aangevuld met bedrijfs- en kantoorruimtes en een restaurant maken het gebied niet alleen aantrekkelijk om te wonen maar ook om het te bezoeken en er korter of langer te verblijven. Er is een bijzondere plek ontstaan met een nieuwe gelaagde betekenis die onderdeel is van het stedelijk leven in het Oude Noorden en haar onlosmakelijk verbindt met haar verleden.