Herbestemming Kasteel van Gemert, Gemert

Het Kasteel van Gemert is een vesting- en kloostercomplex ontstaan vanaf ca. 1400 onder de Duitse Orde. Het vormt tot op de dag van vandaag een samenhangend geheel van gebouwen, tuinen, grachten, bomenlanen en landerijen dat eigendom is van de Congregatie van de Heilige Geest. De ligging in het groene landschap én direct tegen de dorpskern van Gemert zijn uniek. Het eigenlijke kloostercomplex met het omringende park en enkele van de direct aangrenzende landbouwgronden is aangewezen tot Historische Buitenplaats en geniet bescherming onder de Monumentenwet.

De Congregatie heeft het voornemen om het complex te verkopen en heeft aan ons bureau samen met een landschapsarchitect opdracht gegeven voor een ontwerpend onderzoek om een ruimtelijk kader voor ontwikkeling van het Kasteel van Gemert op te stellen.

Op basis van een analyse van de cultuurhistorische aspecten, en vervolgens de verdere architectonische en landschappelijke kwaliteiten, zijn mogelijke ontwikkellocaties geïdentificeerd en besproken met de genoemde belanghebbenden. Hierbij is een zo kansrijk mogelijke voorselectie gemaakt.

Uiteindelijk biedt dit ruimtelijk kader een reeks van negen mogelijke ontwikkellocaties waarbij de kansen en risico’s globaal in kaart zijn gebracht, waarvan de conclusies begin 2017 zijn gepresenteerd.