bureau WDJA Van Nellefabriek

WDJArchitecten is actief in een breed vakgebied. Van masterplannen en herontwikkelingsvisies tot en met architectonisch ontwerp voor herbestemming en interventies, al dan niet in combinatie met nieuwbouw. Soms op een bijzondere plek, vaak in een stedelijke dynamiek. Interieurontwerp maakt onderdeel uit van veel van onze projecten. Behalve in eigen land zijn we ook elders in Europa actief.

WDJA is in 1999 opgericht om het architectonische aspect van de herontwikkeling van de Van Nellefabriek in Rotterdam te coördineren. Dit pioniersproject heeft ons geleerd hoe essentieel samenwerken is. Dit vormt de basis van onze teamgeest. De wisselwerking met de opdrachtgever leidt zo tot een opwaartse spiraal. Dat biedt nieuw perspectief voor het bestaande en inspiratie voor eigentijdse nieuwbouw.

Effectief management maakt complexe projecten hanteerbaar. We werken samen in een platte organisatie in een open atelier. Met vijftien tot twintig medewerkers in wisselende projectteams. WDJA werkt graag nauw samen met externe partners. Zo maken we optimaal gebruik van aanvullende expertise van collega-adviseurs. Per project stellen we een team samen dat de opgave op alle niveaus tot een succes kan maken. In dat team nemen we graag de voortrekkersrol. Niet als dirigent die boven alle partijen staat, maar als ‘bandleader’ die leidend maar tegelijkertijd dienend samenwerkt met het hele ‘jazzkwartet’. Omdat we weten dat de symbiose van diverse partnerschappen in ontwerpprojecten meerwaarde oplevert.