transformatie Van Nellefabriek

WDJArchitecten is specialist in herbestemming en transformatie van bestaande gebouwen, gebouwcomplexen en herontwikkelingslocaties. Al twintig jaar herkennen wij hierin de bouwopgave van de toekomst. Ons portfolio telt veel karakteristieke gebouwen waaronder veel jong erfgoed. Naast het economisch belang is het in stand houden van gebouwen ook vaak een culturele en maatschappelijke keuze. Door historische continuïteit snappen we waar we vandaan komen. Daardoor begrijpen we de toekomst beter. Het vernieuwen van iets bestaands is bovendien een fascinerende architectonische uitdaging. De prettige spanning tussen oud en nieuw maakt ons enthousiast. Die wisselwerking brengt ons tot bijzondere oplossingen. Ontwerpen met telkens een uniek architectonisch palet. Daarnaast is het verlengen van de levensduur van gebouwen ook een principiële bijdrage aan duurzaamheid. Beperking van sloopafval en minder nieuwe grondstoffen dragen bij aan CO2 reductie. Verbeteren van de energieprestaties brengt dit naar een volgend niveau. Het goed gebruiken van de stedelijke structuren en bouwwerken die er al staan is een eerste en cruciale stap naar een duurzame leefomgeving – in elk opzicht.

In al onze ontwerpen is het nieuwe gebruik van het gebouw leidend. Daarom beginnen we met luisteren. Luisteren naar de wensen over de beoogde nieuwe functies, het gebruik en het programma. En we luisteren naar het gebouw. Om het verhaal naar boven te halen en de betekenis daarvan te herkennen. Al ontwerpend en onderzoekend maken we de positieve kanten van gebouwen weer zichtbaar. We blazen die nieuw leven in, voegen toe wat niet ontbreken mag. We vertalen de gebruikswensen en eisen van onze opdrachtgevers in een pakkende vorm. Architectuur gaat voor ons om ruimte en daglicht. In een architectuur die helder en rustig is, met een zorgvuldige uitwerking in materiaal en details, ontstaan ruimten waarin mensen graag verblijven.

Centraal in onze aanpak staat het creëren van de juiste balans tussen de nieuwe functie en het bestaande gebouw, gebouwcomplex of herontwikkelingslocatie. Door ons vakmanschap zien we snel en trefzeker wat de kansen zijn. Zowel architectonisch als op het vlak van functionele en economische duurzaamheid. Dat inzicht koppelen we aan onze kennis van historische en culturele aspecten én aan onze kennis van maatschappelijk-economische ontwikkelingen. Zo maken we gebouwen weer klaar voor de toekomst. We begrijpen daarbij goed hoe vastgoed werkt en wat er nodig is om projecten haalbaar te maken. Ook in dat opzicht denken we graag in een vroeg stadium mee met onze opdrachtgevers.

Daar waar anderen stoppen, gaan wij verder. We zijn experts in het vinden van innovatieve oplossingen voor bestaande karakteristieke gebouwen. In onze projecten maken we zoveel mogelijk gebruik van wat er aanwezig is om de economische en duurzame aspecten met elkaar in balans te brengen. Voor het vinden van slimme technische oplossingen beschikken we over een schat aan kennis van bouwtechnieken uit het (recente) verleden. Door onze gedegen aanpak en ervaring hebben we goede en constructieve relaties met instanties zoals monumentenzorg, welstand en vergunningverleners.

Vanuit deze brede kijk op transformatie en herbestemming houden we van het ontwarren van complexe opgaven. Hervonden kwaliteiten inspireren ons tot innovatieve oplossingen voor nieuw gebruik. Met respect voor de architectonische en cultuurhistorische waarde voegen we nieuwe kwaliteiten toe waar dat nodig is. Vaak ingetogen, soms ingrijpend, maar steeds raak en passend binnen de context van het gebouw en de omgeving. Zo ontstaat een sterke identiteit met een gelaagd, herkenbaar verhaal dat verleidt en inspireert.