Geschiedenis en restauratie van een modern monument. Projecttoelichting op de restauratie van Sanatorium Zonnestraal; behalve vooronderzoek en ontwerpbeslissingen wordt ook ingegaan op materiaalkeuze, constructies, details en uitvoeringsaspecten

Creatieve oplossingen voor een nieuw, boeiend leven, in ”Hotel aan de Maas”, Hamerlynck, K., Meijde, E. van der, en Dam, G.; Uitgeverij Fragipane Holding BV, Rotterdam 2018. pp. 82-87. Pincoffs. ISBN: 978-90-828211-0-9

Van het Nieuwe Bouwen naar Duurzaam Bouwen – Artikel verschenen in “ARCHIS”, september 2004, pp. 97-103, ISSN 0921 8041

‘Van Nelle Monument van de vooruitgang/Van Nelle Monument in progress’, Rotterdam 2005, Dutch edition ISBN 90-6906-037-x/ English edition ISBN 90-6906-038-8 (independently refereed)

Winter, P. “Wessel de Jonge overtreft zichzelf”, 25-04-2018 op www.architectuur.nl; Renovatie Aldo van Eycks Burgerweeshuis door Wessel de Jonge Architecten

Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Centrum (NL)- NL- Minumentaal – Herstel van ruimte, hoogtevrees en leegte

Jonge, W. de: Van collectief naar eigen stek: de naoorlogse woonwijken in Nederland, in ‘Nieuwsbrief DOCOMOMO-NL’, (9) juni 2005, pp. 12 – 13, ISSN 1569 8823.

Henket, H.A.J. and W. de Jonge: Het Nieuwe Bouwen en restaureren. Het bepalen van gevolgen van restauratiemogelijkheden , RdMz/SDU, Zeist/Den Haag 1990.

Jonge, W. de, and Molema, J.: Johannes Duiker , in “Architectural Review” 1055, (1) 1985, pp. 48,55 (United Kingdom).

Jonge, W. de, and Molema, J.: Johannes Duiker , in “Space Design” (8) 1985, pp. 20, 29 (Japan).

Jonge, W. de: Sanatorium Zonnestraal. Probleme der Wiederherstellung und Umnutzung eines jungen Baudenkmals , in “Bauwelt” (17/18) 1987, pp. 656, 660 (Germany).

Jonge, W. de, and M. Casciato: Johannes Duiker e il costruire funzionalista , in “Casabella” (562) 1989, pp. 40, 58 (Italy).

Jonge, W. de: Jan Duiker , in “Architecture and Construction in Russia” (6) 1990 , pp 22-24 (Russia).

Jonge, W. de: Wiebenga and Van der Vlugt. The teamwork that had to stop , in “Wiederhall” (14) 1993, pp. 18, 21 (The Netherlands).

WDJArchitecten: oud wordt nieuw in, VG Visie, INRotterdam nr 3/2020, pag.102-105