WDJArchitecten: oud wordt nieuw in, VG Visie, INRotterdam nr 3/2020, pag.102-105

‘Van Nelle Monument van de vooruitgang/Van Nelle Monument in progress’, Rotterdam 2005, Dutch edition ISBN 90-6906-037-x/ English edition ISBN 90-6906-038-8 (independently refereed)

Jonge, W. de: The Technology of Change. The Van Nelle Factories in Transition , in “Back from Utopia”, Henket, H.A.J. en Heijnen, H (ed.), Uitgeverij 010, Rotterdam 2002, pp. 44, 59.

Winter, P. “Wessel de Jonge overtreft zichzelf”, 25-04-2018 op www.architectuur.nl; Renovatie Aldo van Eycks Burgerweeshuis door Wessel de Jonge Architecten

Creatieve oplossingen voor een nieuw, boeiend leven, in ”Hotel aan de Maas”, Hamerlynck, K., Meijde, E. van der, en Dam, G.; Uitgeverij Fragipane Holding BV, Rotterdam 2018. pp. 82-87. Pincoffs. ISBN: 978-90-828211-0-9

Geschiedenis en restauratie van een modern monument. Projecttoelichting op de restauratie van Sanatorium Zonnestraal; behalve vooronderzoek en ontwerpbeslissingen wordt ook ingegaan op materiaalkeuze, constructies, details en uitvoeringsaspecten

Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Centrum (NL)- NL- Minumentaal – Herstel van ruimte, hoogtevrees en leegte

Jonge, W. de, Het Nieuwe Bouwen in de praktijk, in P. Meurs and M. van Thoor (eds), ‘Sanatorium Zonnestraal. Geschiedenis en restauratie van een modern monument’, Rotterdam 2010, pp 110-119, Nederlandse editie ISBN 90-5662-695-2.

Jonge, W. de and Henket, H.A.J., De restauratie, in P. Meurs and M. van Thoor (eds), ‘Sanatorium Zonnestraal. Geschiedenis en restauratie van een modern monument’, Rotterdam 2010, pp 185-200, Nederlandse editie ISBN 90-5662-695-2.

Jonge, W. de and Henket, H.A.J., Restauratieconcept, in P. Meurs and M. van Thoor (eds), ‘Sanatorium Zonnestraal. Geschiedenis en restauratie van een modern monument’, Rotterdam 2010, pp 179-184, Nederlandse editie ISBN 90-5662-695-2.

Jonge, W. de and Henket, H.A.J., Bouwhistorisch onderzoek naar de gebouwen van de Moderne Beweging. Zonnestraal als toetssteen, in P. Meurs and M. van Thoor (eds), ‘Sanatorium Zonnestraal. Geschiedenis en restauratie van een modern monument’, Rotterdam 2010, pp 101-109, Nederlandse editie ISBN 90-5662-695-2.

Jonge, W. de and Meurs, P., Nazorgkolonie Zonnestraal. Ontwerp en gebouwen, in P. Meurs and M. van Thoor (eds), ‘Sanatorium Zonnestraal. Geschiedenis en restauratie van een modern monument’, Rotterdam 2010, pp 77-87 Nederlandse editie ISBN 90-5662-695-2.

Henket, H.A.J. and Jonge, W., de, Zonnestraal, landgoed voor zorg en gezondheid. Het Structuurplan voor Zonnestraal Health Care Estate, in P. Meurs and M. van Thoor (eds), ‘Sanatorium Zonnestraal. Geschiedenis en restauratie van een modern monument’, Rotterdam 2010, pp 170-173, Nederlandse editie ISBN 90-5662-695-2.

Henket, H.A.J. and Jonge, W., de, Een restauratieconcept voor architectuur van de moderne beweging, in P. Meurs and M. van Thoor (eds), ‘Sanatorium Zonnestraal. Geschiedenis en restauratie van een modern monument’, Rotterdam 2010, pp 98-100, Nederlandse editie ISBN 90-5662-695-2.

Jonge, W. de: Het Philips-paviljoen: van 1958 naar 2008. Haalbaarheidsonderzoek voor reconstructie, in “Make it new: le poéme Électronique. Onderzoek voor de reconstructie van het Philips-paviljoen Eindhoven uit 1958 in Eindhoven”, Eindhoven februari 2007, pp 11-19, ISBN/EAN 978-90-811556-1-8.

Jonge, W. de: Van Form follows Function naar Function follows Form. Onderzoek en herontwerp van jonge monumenten, chapter in ‘Jaarboek Cuypersgenootschap 2002/2003’, Arnhem 2005, pp. 60-70, ISSN 0924-4329.

Jonge, W. De: Glas, kadertekst in ‘Van Nelle Monument van de vooruitgang’, Rotterdam 2005, pp. 283, Dutch edition ISBN 90-6906-037-x.

Jonge, W. De: Klimaatconcept, kadertekst in ‘Van Nelle Monument van de vooruitgang’, Rotterdam 2005, pp. 267, Dutch edition ISBN 90-6906-037-x.

Jonge, W. De: Functionalisme versus rationalisme, kadertekst in ‘Van Nelle Monument van de vooruitgang/Van Nelle Monument in progress’, Rotterdam 2005, pp. 259, Dutch edition ISBN 90-6906-037-x.

Jonge, W. De en Gude, E.: Nieuwe stedenbouwkundige inpassing, kadertekst in ‘Van Nelle Monument van de vooruitgang/Van Nelle Monument in progress’, Rotterdam 2005, pp. 235, Dutch edition ISBN 90-6906-037-x..

Jonge, W. de: Het VDL Research House van Richard Neutra, kadertekst in ‘Van Nelle Monument van de vooruitgang/Van Nelle Monument in progress’, Rotterdam 2005, pp. 73, Dutch edition ISBN 90-6906-037-x.

Jonge, W. de: Continuiteit en verandering in de architectuur van Van Nelle in ‘Van Nelle Monument van de vooruitgang’, Rotterdam 2005, pp. 250-287, ISBN 90-6906-037-x.

Jonge, W. de: Van collectief naar eigen stek: de naoorlogse woonwijken in Nederland, in ‘Nieuwsbrief DOCOMOMO-NL’, (9) juni 2005, pp. 12 – 13, ISSN 1569 8823.

Van het Nieuwe Bouwen naar Duurzaam Bouwen – Artikel verschenen in “ARCHIS”, september 2004, pp. 97-103, ISSN 0921 8041

Zonnestraal: het eerste IFD-gebouw van Nederland!“, Invited Lecture for SEV – Experimenteren in Wonen, Bouwen en Leefomgeving, uitreiking IFD Prijzen 2004, Zonnestraal, Hilversum.

Adolf Behne and the various interpretations of functionality in Modern Movement architecture. Restoration of Zonnestraal’s main building and the Van Nelle Design Factory”, guest lecture for the Postgraduate Course, Architecture Faculty, University of Florence, Italy.

Historische waarde en authenticiteit. Zonnestraal: Hoe het Tijdelijke voor het Eeuwige te verwisselen“, cursus voor het Nederlands Restauratie Centrum in Zonnestraal, Hilversum.

‘Zonnestraal’: Restoration of a transitory architecture. Concept, planning and realisation in the context of its authenticity“, lecture for the Seventh International DOCOMOMO Technology Seminar at Viipuri Library, Vyborg, Russia.

From Product to Process. Revitalisation of the Van Nelle Factories, Rotterdam” Invited Lecture for ICOMOS Europe Conference on 20th Century and Industrial Heritage, Istanbul University of Technology.

Jonge, W. de, and J. Molema: The Modern Spirit Materialized. The Van Nelle Factories in Rotterdam , Tokyo 2000.

Jonge, W. de, en Y. Buursma, J. Nicolaï: De restauratie en vernieuwbouw van het Wiebengacomplex , in “Het Wiebengacomplex”, Uitgeverij 010, Rotterdam 1999, pp. 69, 88.

Jonge, W. de: Zonnestraal Sanatorium, Hilversum (Jan Duiker)in “Modern Movement Heritage”, Cunningham, A. (ed.); Routledge/SPON, London/New York 1998, pp. 149, 158, ISBN 0 419 23230 3.

Jonge, W. de, J. Schilt and H. Tilman: Het Gebruik van de Stad. Hoe Rotterdam zichzelf kan blijven , Cie. Waardestelling Wederopbouw Rotterdam, Rotterdam mei 1997.

Jonge, W. de: Een monument van Hollandse helderheid. Bouwgeschiedenis en verantwoording van de restauratie in “De mooiste ruimte die ik ken. Het Nederlandse Biennalepaviljoen van Gerrit Rietveld in Venetië. Docter, R. (ed.); 010, Rotterdam 1995, pp. 73, 110, ISBN 90 6450 2382.

Hoofdstuk verschenen in: De mooiste ruimte die ik ken. Het Nederlandse Biennalepaviljoen van Gerrit Rietveld in Venetië/The Most Beautiful Space I Know. The Netherlands Biennale Pavilion in Venice by Gerrit Rietveld/Lo spazio più bello che io conosca. Il padiglione creato da Gerrit Rietveld per la Biennale di Venezia, Docter, R. (ed.); Uitgeverij 010, Rotterdam 1995, pp. 73, 110, ISBN 90 6450 2382.

Jonge, W. de: Wiebenga and Van der Vlugt. The teamwork that had to stop , in “Wiederhall” (14) 1993, pp. 18, 21 (The Netherlands).

Henket, H.A.J. and W. de Jonge: Het Nieuwe Bouwen en restaureren. Het bepalen van gevolgen van restauratiemogelijkheden , RdMz/SDU, Zeist/Den Haag 1990.

Jonge, W. de: Jan Duiker , in “Architecture and Construction in Russia” (6) 1990 , pp 22-24 (Russia).

Jonge, W. de, and M. Casciato: Johannes Duiker e il costruire funzionalista , in “Casabella” (562) 1989, pp. 40, 58 (Italy).

Jonge, W. de: Sanatorium Zonnestraal. Probleme der Wiederherstellung und Umnutzung eines jungen Baudenkmals , in “Bauwelt” (17/18) 1987, pp. 656, 660 (Germany).

Jonge, W. de: De Amerikaanse inspiratie in “Jan Gerko Wiebenga. Apostel van het Nieuwe Bouwen”, Molema, J. en Bak, P. (ed.); Uitgeverij 010, Rotterdam 1987, pp. 56, 63.

Jonge, W. de, and Molema, J.: Johannes Duiker , in “Space Design” (8) 1985, pp. 20, 29 (Japan).

Jonge, W. de, and Molema, J.: Johannes Duiker , in “Architectural Review” 1055, (1) 1985, pp. 48,55 (United Kingdom).

Jonge, W. de: Zonnestraal Hilversum , in “J. Duiker bouwkundig ingenieur”, Bak, P. et. al. (ed.); Stichting Bouw, Rotterdam 1982, pp. 88, 143.