Aansprakelijkheid
Deze site van WDJArchitecten is met veel zorg samengesteld. Desondanks kunnen wij geen garanties geven met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. WDJArchitecten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Deze site bevat links naar andere internetsites en nieuwsberichten. WDJArchitecten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid, de inhoud van de informatie op, of voor de gevolgen van het gebruik van aan deze site gelinkte internetsites van derden.

Copyright
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WDJArchitecten mag geen tekst, fotomateriaal of andere grafische inhoud van deze website worden verveelvoudigd, gepubliceerd, gekopieerd of doorgegeven in welke andere vorm of op enige andere wijze. Bij het gebruik van materiaal dient altijd de eigenaar van de rechten vermeld te worden.

E-mail
De informatie welke is verzonden met, of door middel van e-mail berichten is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Deze informatie mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld of op enigerlei wijze openbaar worden gemaakt, tenzij daar onze nadrukkelijke toestemming voor is verleend.  WDJArchitecten sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen dan wel het gebruiken van informatie in deze e-mail.

Download privacyverklaring