Masterplan Modelwijk, Brussel (B)

In de Modelwijk in de Brusselse wijk Heizel zijn 1029 appartementen ondergebracht in twaalf grootschalige woongebouwen met een kenmerkende betonarchitectuur. Het maaiveld is grotendeels autovrij en groen ingericht, de woongebouwen zijn zelfs gedeeltelijk op kolommen boven het landschap geplaatst. De wijk is tussen 1958 en 1972 gerealiseerd door een team van architecten onder leiding van de bekende Belgische modernist Renaat Braem, in het kader van de Wereldtentoonstelling van 1958. Naast de kwalitatief hoogwaardige architectuur heeft de wijk ook daarom een bijzondere cultuurhistorische betekenis.
De ruime opzet ademt de idealen van de late jaren ’50, maar vormt in de huidige omstandigheden een lastig te beheren geheel. De sociale veiligheid behoeft vooral in de avonduren verbetering. De gebouwen zelf zijn in relatief goede conditie maar zijn inmiddels ook aan renovatie toe.

Voor de revitalisatie is door middel van een aanbesteding een ‘college van architecten’ geselecteerd, gevormd door onze Belgische collega’s B2AI en Atelier MA+P uit Brussel, A33 uit Leuven en ons bureau, alsmede SWK NV constructeurs uit Gent en ESSA-ESTRACO installatie-adviseurs uit Diest. Vanaf 2005 wordt door het architectenteam gewerkt aan ontwerp en de fasegewijze uitvoering van een Masterplan om de problemen de baas te worden en de voorwaarden te scheppen voor een gezonde en duurzame toekomst voor deze bijzondere wijk.

Het renovatieontwerp van de oorspronkelijke woongebouwen uit 1958. De woningen worden gerenoveerd, zodat deze zullen voldoen aan de hedendaagse eisen. Het gaat om verbetering van het wooncomfort, sociale veiligheid, vervanging van de aluminium vliesgevels en duurzaam herstel van het karakteristieke schoonbeton. Ons bureau neemt hierin het voortouw binnen het college van architecten.

Door de gebouwen op een respectvolle wijze te renoveren moet de architectuurhistorische waarde van de wijk overeind blijven. Naast de bijzondere en groene woonomgeving zal de Modelwijk zich ook hierdoor kunnen onderscheiden van andere wijken in de Belgische hoofdstad.

Gebouw 5 is inmiddels opgeleverd en weer in gebruik, gebouw 4 is in uitvoering. Voor de drie slanke, beeldbepalende torens rond het centrale plein (blokken 1, 2 en 3) loopt de aanbesteding.