Woningen Modelwijk, Brussel (B)

In de Modelwijk in de Brusselse wijk Heizel zijn 1029 appartementen ondergebracht in twaalf grootschalige woongebouwen met een kenmerkende betonarchitectuur. Het maaiveld is grotendeels autovrij en groen ingericht, de woongebouwen zijn zelfs gedeeltelijk op kolommen boven het landschap geplaatst. De wijk is tussen 1958 en 1972 gerealiseerd door een team van architecten onder leiding van de bekende Belgische modernist Renaat Braem, in het kader van de Wereldtentoonstelling van 1958. Naast de kwalitatief hoogwaardige architectuur heeft de wijk ook daarom een bijzondere cultuurhistorische betekenis.
De ruime opzet ademt de idealen van de late jaren ’50, maar vormt in de huidige omstandigheden een lastig te beheren geheel. De sociale veiligheid behoeft vooral in de avonduren verbetering. De gebouwen zelf zijn in relatief goede conditie maar zijn inmiddels ook aan renovatie toe.

In 2005 is het Masterplan afgerond om de beginnende problemen de baas te worden en de voorwaarden te scheppen voor een gezonde toekomst voor deze bijzondere wijk. Voor de revitalisatie is door middel van een aanbesteding een ‘college van architecten’ geselecteerd, gevormd door onze Belgische collega’s B2AI en Atelier MA+P uit Brussel, A33 uit Leuven en ons bureau, alsmede SWK NV constructeurs uit Gent en ESSA-ESTRACO installatie-adviseurs uit Diest.

Het masterplan voorziet in een aantal nieuwe woongebouwen die aansluiten op het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan. Hiermee worden een aantal problematische aansluitingen met de omringende wijken verbeterd en wordt voorzien in de benodigde vergroting van de woningvoorraad.

Door ons bureau is het ontwerp gemaakt van twee van deze nieuwe appartementengebouwen (16 & 17), die in 2014 zijn opgeleverd. Samen bevatten ze 68 woningen en een opleidingsrestaurant.

Deze woonblokken zijn afleesbaar nieuwe toevoegingen, die in ritmiek en maatverhouding wel aansluiten bij de architectuur van de oorspronkelijke gebouwen. Refererend aan Braem zijn ook deze gebouwen gematerialiseerd als glazen vliesgevels opgespannen tussen massieve kopgevels.