Openbare bibliotheek Modelwijk, Brussel (B)

Voor het centrale plein van de Modelwijk 1958 ontwierpen wij de nieuwe huisvesting van de stedelijke bibliotheek en het buurthuis. Momenteel zijn deze functies krap en op een minder gunstige locatie gehuisvest. In het eerder opgestelde masterplan voor de wijk werd daarom de verplaatsing van deze functies naar het plein voorzien. Al in het oorspronkelijke plan van 1958 werden hier percelen gereserveerd voor toekomstige bedrijvigheid, die nog nooit waren ingevuld.

In deze wijk met sociale woningbouw vervullen bibliotheek en buurthuis een belangrijke maatschappelijke rol. De verhuizing geeft ze een nieuwe prominente plaats en zorgt tegelijk ook voor een actiever gebruik van het plein.

De drie bestaande hoogbouwflats aan het plein staan op hoge betonnen pilotis, maar zoeken via een transparant en verfijnd entreepaviljoen op pleinniveau aansluiting bij de publieke ruimte. Vanwege hun functie en ligging zijn de bibliotheek en het buurthuis op een zelfde verfijnde manier uitgewerkt. Door de afgeronde vormgeving sluit het gebouw aan bij een sociaal centrum naar ontwerp van Eugene Liebaut dat al in 2004 aan de zeer orthogonale Modelwijk werd toegevoegd. Het nieuwe gebouw is hierdoor herkenbaar als een latere toevoeging, maar het voegt zich met een passend materialenpakket in de wijk. De ruime toepassing van hout in de gevel voegt warmte en combineert tegelijk fraai met het aanwezige beton en staal.

De bibliotheek en het buurthuis worden ondergebracht in zelfstandige volumes. Ze zijn verbonden door een transparante, centraal gelegen tochtsluis die vanaf het plein een doorkijk geeft naar het achterliggende groen.

Intern is de bibliotheek een grote, flexibele open ruimte rondom een servicekern. Een klaslokaal is af te schermen voor bijvoorbeeld voorleesmiddagen. In het buurthuis ligt de activiteitenzaal inclusief ruime open keuken aan de actieve pleinzijde en de overige ruimten aan de rustige noordzijde.

De houten vliesgevel loopt volledig rondom door en zorgt voor lichte werk- en leesplekken. Het stijlenritme verdicht zich op enkele punten om meer geborgenheid te brengen waar dat gewenst is. Ook de beeldbepalende draagstructuur wordt volledig in hout uitgevoerd en blijft in het zicht. Het gebouw voldoet aan de passiefbouwnorm en is voorzien van een groendak.