Pulchri Studio, Den Haag

Het Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio – opgericht in 1847 – is een kunstenaarsvereniging en galerie voor hedendaagse kunst. Met haar 176-jarige bestaan is Pulchi Studio nog steeds een instelling voor beeldende kunst die midden in de samenleving staat. Het is daarmee een natuurlijke ontmoetingsplaats voor traditie en vernieuwing. Om de maatschappelijke functie te kunnen blijven vervullen, is het belangrijk dat de huisvesting toekomstbestendig wordt gemaakt. WDJA heeft Pulchri in een coöperatief proces ondersteund in het opstellen van een verduurzamingsvisie.

De kunstenaarsvereniging is gehuisvest in een Rijksmonumentaal pand aan de Lange Voorhout in Den Haag. Het gebouw bestaat uit twee delen: het voorgebouw en het tentoonstellingsgebouw. Het voorgebouw is een voormalig patriciërshuis met een ontstaansgeschiedenis vanaf de 15e eeuw. Hier hebben de galerieruimtes, kantoren en de monumentale Louis-XV balzaal hoogwaardige interieurafwerkingen. Het tentoonstellingsgebouw, ontworpen door Paul du Rieu in 1901, had vroeger een eigen entree aan de Hoge Nieuwstraat en huisvest drie hoge kunstzalen die van boven verlicht worden met indrukwekkende lichtkappen. De twee gebouwdelen zijn met elkaar verbonden door een gang langs een binnentuin, die mede als terras voor het restaurant fungeert.

De panden van Pulchri zijn in 2007 ingrijpend gerenoveerd, dus een integrale vernieuwing werd niet gevraagd. Onze aanpak begon met het analyseren en begrijpen van de complexe huidige situatie: hoe functioneert het gebouw en waar is sprake van de grootste energieverliezen. In de vorm van een aantal workshops met Pulchri en verschillende adviseurs zijn de verduurzamingsmogelijkheden besproken en afgewogen. Er is een onderscheid gemaakt tussen de ‘quick-wins’ – maatregelen die snel en met beperkte investeringen kunnen worden geïmplementeerd – en grotere ingrepen die mogelijk in een verder onderzoek als afzonderlijke projecten zullen moeten worden uitgewerkt. Bij de prioritering hebben ook het (economisch) belang voor de organisatie, de verhuurbaarheid en het comfort voor het personeel een rol gespeeld. WDJA heeft Pulchri ondersteund in het structureren van maatregelen en een rapportage opgesteld die hen helpt bij de communicatie met monumentenzorg en andere instanties en bij de zoektocht naar subsidiemogelijkheden voor de verdere uitwerking van de deelprojecten.