Cityden sluitstuk GAK gebouw

Met de opening van Aparthotel ‘Cityden’ in het middendeel is de transformatie van het oude GAK gebouw voltooid. Samen met de zijvleugels zijn in het complex nu ruim 770 compacte wooneenheden gerealiseerd.