Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum, Amsterdam

Het NLR ensemble in Amsterdam wordt gekenmerkt door de monumentale panden van architect Maaskant uit het midden van de vorige eeuw. In de loop van de tijd was het complex dichtgeslibt en het binnenterrein volgebouwd tot een onoverzichtelijk geheel dat niet meer beantwoordde aan de gebruikseisen.

De kern van de opgave bestond uit het herscheppen van een samenhangend, overzichtelijk en open gebouwensemble voor het Nieuwe Werken, dat in fasen gerealiseerd kon worden en dat recht zou doen aan de kwaliteit van de Maaskant gebouwen. Een nieuwbouw uitbreiding van circa 4.800 m2 bvo is hierin zorgvuldig ingepast. De uitbreiding bestaat uit een drielaags kantoor- en faciliteiten gebouw en een hal voor simulatoren. Kenmerkende elementen zoals de gebogen daken en de betonconstructie van de Maaskantgebouwen zijn eigentijds vertaald.

In het vernieuwde ensemble is ruimte rondom de bestaande gebouwen ontstaan en een aantrekkelijk, hedendaags en helder georganiseerd en werkklimaat gerealiseerd.

De begane grond van het historische hoofdgebouw heeft door de introductie van een auditorium, expositieruimte en vergadercentrum een semi-publieke functie gekregen die naadloos in de oorspronkelijke ruimtestructuur is gevoegd. Het interieurontwerp is eveneens door ons bureau verzorgd. Rondom de heringerichte binnentuin zijn op de kantoorverdiepingen door middel van flexplekken, groeps- en concentratieruimten de ruimtelijke condities geschapen voor de introductie van het Nieuwe Werken. Het fraaie daglicht en de herwonnen transparantie faciliteren de samenwerking tussen de medewerkers.

Met de uitgekiende balans tussen verleden en toekomst onderstreept het NLR haar ‘traditie van innovatie’ en is tegelijkertijd een uiterst efficiënte hedendaagse werkomgeving gecreëerd.

Michel Peters, Algemeen Directeur NLR

Vanwege zijn unieke vorm en de ligging in het midden van het complex is het oorspronkelijke ‘windtunnelgebouw’ als het nieuwe bedrijfsrestaurant ook functioneel weer het ‘kloppende hart’ van het NLR worden. Door het verwijderen van de latere insteekvloeren heeft de hal zijn spectaculaire ruimtelijkheid herwonnen.

Het masterplan en voorontwerp zijn verzorgd in samenwerking met Inbo architecten, die ook de nieuwbouw hebben uitgewerkt.