Herbestemming Kolonel Palmkazerne, Bussum

De Kolonel Palmkazerne is één van meerdere regimentskazernes gebouwd naar ontwerp van geniekapitein A.G.M. Boost. Zes gestandaardiseerde legeringsgebouwen (1938-1939) staan strak in het gelid opgesteld rond een centrale appèlplaats. Het ensemble werd voltooid met de bouw van het Keukengebouw (1950). Met zijn relatief lage zijvleugels vormt dit gebouw echter geen sterke ruimtelijke afsluiting van de appèlplaats.

In een multidisciplinair team heeft WDJArchitecten gewerkt aan Oogappel, een plan om het kazernekwartier te herbestemmen tot een gemengde groene buurt. In ons ontwerp is het unieke historische én natuurlijke landschap leidend. Vanaf de kazernegebouwen gaat het beboste landschap geleidelijk over in natuurgebied de Bussemerheide. De toegevoegde bebouwing profiteert optimaal van dit natuurschoon, zonder deze te verstoren.

Buurtgevoel is een belangrijke drager van het plan. Verspreid door het landschap verschuilen zich clusters woningen tussen de bomen. Zoals de legeringsgebouwen de appèlplaats omringen, delen deze woningclusters collectieve tuinen, waar men gezamenlijk van het groen kan genieten. Tegenover het Keukengebouw aan de appelplaats ligt een gemeenschappelijke huiskamer en er is een logistieke Buurthub, met onder andere een collectieve WKO.

Bij de legeringsgebouwen is gekozen voor een gezonde mix van compacte sociale appartementen, middensegment gezinswoningen, royale zolderlofts voor senioren en grondgebonden kluswoningen. Om de kernwaarden van de legeringsgebouwen te behouden, zijn balkons, extra deuren en zonnepanelen beperkt zichtbaar vanaf de appèlplaats. Op de kop van de legeringsgebouwen bevinden zich gedeelde werkplekken en maatschappelijke voorzieningen. Hierdoor is er rond de appèlplaats dag en nacht activiteit.

Naast 175 woningen in het sociale, midden- en vrije segment, biedt het plan een gevarieerd programma aan bovenregionale commerciële voorzieningen. Het Keukengebouw wordt naar ontwerp van WDJA herbestemd tot het multifunctionele hart van Oogappel, met een voedselmarkt, een circulair warenhuis en een bierkelder. De bouwvallige zijvleugels van het Keukengebouw maken plaats voor één grote doorwaadbare hal. De samengestelde schilddaken van de legeringsgebouwen dienden als inspiratie voor een nieuw daklandschap met eigentijdse schoorstenen.