Herbestemming Hubertuskerk, Antwerpen (B)

De Sint Hubertuskerk (ca. 1917) bevindt zich midden in de woonwijk van Berchem, Antwerpen, en verkeert grotendeels in originele staat. De voorgevel vormt de kop van de Vicktorjacobslei, een beschermd stadsgezicht. Vanwege deze prominente stedenbouwkundige positie, heeft de Sint Hubertuskerk grote stedenbouwkundig-historische waarde. Sinds 1993 is tevens het monumentale orgel beschermd.

De kerkraad van de gemeente Berchem heeft in 2015 een selectiewedstijd uitgeschreven voor een haalbaarheidsonderzoek, welke door ons bureau i.s.m. Advisers is gewonnen op basis van visie en plan van aanpak van het onderzoek.

Het haalbaarheidsonderzoek is door ons in drie fasen uitgevoerd: van een brainstormfase, welke bestond uit een stedenbouwkundig analytisch en ontwerpend programma onderzoek, naar een scenariofase waarin programma gekoppeld werd aan een marktconsultatie, naar als laatste de ‘reality check’, waar verschillende scenario’s vervolgens getoetst zijn aan een kosten&baten analyse. In de brainstormfase zijn in overleg met de opdrachtgever de uitgangspunten vastgesteld. In alle scenario’s is hiermee rekening gehouden: één keer per week een kerkdienst kunnen houden, een bruiloft/begrafenis wanneer gewenst, en de ruimtelijke beleving en doorzichten in ere houden.

Het haalbaarheidsonderzoek eind juni 2016 afgerond en wordt als pilot-onderzoek mee opgenomen in de globale studie van de Vlaamse overheid om een herbestemmingsstrategie te ontwikkelen voor de overige ca. 1800 ‘leegstaande’ kerken in Vlaanderen.