Wessel de Jonge in bestuur NRP

Per 1 juli is Wessel de Jonge benoemd tot algemeen bestuurslid van NRP (Nationaal Renovatie Platform). Hij zal zich vooral inzetten voor de verdere ontwikkeling van de NRP Academie, een opleiding in samenwerking met de Sectie Heritage & Architecture van de TU Delft voor professionals in de vernieuwing van de bestaande gebouwde omgeving. Motivatie is de drive om de bestaande gebouwde omgeving een veel grotere rol te geven in de diverse grote transitieopgaven op dit moment. Het bestuur van NRP heeft aangegeven verheugd te zijn met zijn toetreding tot het bestuur.

Meer:
https://nrp.nl/nieuws/wessel-de-jonge-wdja-en-tu-delft-treedt-toe-tot-nrp-bestuur