WDJA vrouwen

Het is Internationale Vrouwendag! Wij zijn blij dat er zoveel aandacht is voor meer vrouwen in de bouw en in de architectuur.
Met deze 5 vrouwen in ons team, is ons percentage 26 % en meer dan het landelijke gemiddelde. We gaan door!