WDJA operationeel tijdens COVID-19

Graag willen wij onze opdrachtgevers en partners geruststellen. Als bijdrage aan het bestrijden van de pandemie heeft WDJArchitecten zijn werkwijze aangepast volgens de richtlijnen van het RIVM en de Overheid. Lopende projecten en werken in uitvoering worden gewoon voortgezet. Ook diverse nieuwe projecten worden op dit moment enthousiast opgestart.
Onze medewerkers zijn thuis volledig operationeel en staan klaar om de afspraken met onze relaties en partners zoveel mogelijk na te komen. Soms is sprake van een flexibele werktijdindeling vanwege de thuissituatie. Via telefoon en email zijn wij normaal bereikbaar. Behalve bij onvermijdelijke aanwezigheid, zoals voor bouwdirectie op de bouwplaats, verlopen alle bijeenkomsten online.
Uw en onze gezondheid staan voorop. De aanpassingen gelden tot zolang de overheid dit van ons vraagt en wij dit zelf verantwoord achten. Mochten wij onvoldoende aansluiten op de maatregelen die in uw organisatie zijn genomen, laat het ons dan even weten zodat wij dit kunnen oplossen.