Studie Citroën in de prijzen

De herbestemmingskansen voor de Citroën garage in Brussel zijn in kaart gebracht door ons bureau samen met MS-A en Advisers. De jury van de European Award for Architectural Heritage Intervention heeft vandaag in Barcelona een Eervolle Vermelding toegekend aan deze studie. Zij roemt de promotie van modern industrieel erfgoed voor een gemengd programma.

Lees hier over de ”European Award for Architectural Heritage Intervention”.