Nieuwe opdrachten: twee Frisse Scholen

De Frisse Scholen campagne maakt klimaatverbetering van scholen actueel. Dit heeft positieve invloed op de leerprestaties. Ons bureau heeft opdracht voor de verbetering van twee monumentale schoolgebouwen. Afgewogen gevelaanpassingen en slimme klimatiseringsoplossingen zullen leiden tot duurzame gebouwen. In Amsterdam wordt de markante ambachtschool in de Parooldriehoek geschikt gemaakt voor het Cygnus gymnasium. In Rotterdam zal de locatie Museumpark van de Hogeschool Rotterdam een restauratieve opfrisbeurt ondergaan.