Intreerede TU Delft: ‘Kansen voor erfgoed’

Met de oproep om investeringen te kanaliseren naar de herbestemming en restauratie van architectonisch erfgoed sloot Wessel de Jonge vandaag zijn Intreerede aan de TU Delft af. Sinds september vorig jaar is hij hoogleraar Heritage & Design aan de faculteit Bouwkunde.

Bekijk hier de video van de intreerede.