ENKA-school infomiddag

Het schetsontwerp voor een basisschool op het ENKA-terrein in Ede is enthousiast ontvangen door leerkrachten, ouders en leerlingen. De ENKA-school zal worden gerealiseerd in het v.m. Kantinegebouw uit begin jaren ’50, samen met andere wijkvoorzieningen.
Opdrachtgever: BOEi.