Woningen Schuytgraaf, Arnhem

De wijk Schuytgraaf is één van de laatste grote VINEX-locaties in Nederland. Binnen de stedebouwkundige uitwerking voor één van de 25 velden zijn in opdracht van een projectontwikkelaar 61 koopwoningen in verschillende types gerealiseerd.

De opzet van het veld met in totaal circa 400 woningen is compact en robuust, verwijzend naar oude Hollandse vestingplaatsen als Elburg. De door ons ontworpen, verschillende bouwblokken zijn in samenhang met de buitenruimte ontworpen als eenheid, met één vormtaal en een gelijke materialisering in baksteen en dakpannen met accenten in gebeitst hout. De bouwvolumes langs de twee buitenranden zijn massief en stevig en vormen een beschermende rand om de lossere bebouwing in het binnengebied. Door slim in te spelen op de mogelijkheden van een gestandaardiseerd bouwsysteem is toch een grote variatie aan woningtypen mogelijk gebleken. Goed overleg met het bouwbedrijf was hierbij cruciaal.

De woningen zijn bijna allemaal grondgebonden, voorzien van een tuin en deels van parkeren op eigen terrein. De differentiatie omvat ruime woningen met garage, ‘gewone’ rijwoningen en luxe drive-in maisonnettes in de buitenrand, en twee en driekappers en korte rijtjes in het binnengebied.
De woningen zijn consumentgericht ontworpen, met een plattegrondindeling die aangepast kan worden aan individuele woonwensen en oriëntatie op de zon.
De opleveringen hebben gefaseerd plaats gevonden tussen december 2008 en april 2009.