Woningen De Schicht, Rotterdam

Woongebouw De Schicht (architect Pi de Bruijn, 1983) vormt met 123 woningen een 200 meter lange geluidswal voor De Esch. De dubbelhoge, lichte galerijen met een fraaie afwerking in schoon metselwerk worden ontsloten met twee liften bij de hoofdtoegangen en twee trappenhuizen op de ‘kop’ en de ‘staart’ van het bouwblok. In 2009 is ons bureau uitgenodigd om een aantal knelpunten in dit woongebouw op te lossen.

Sinds een latere verbouwing waren de entreehallen donker, onoverzichtelijk en weinig herkenbaar. Identiteit, openheid en daglicht waren de uitgangspunten voor het ontwerp. De nieuwe entreehallen vormen een overtuigend intermediair tussen buiten en binnen. De metselwerk plinten zijn naar binnen getrokken en vertaald in een sculpturale baksteenwanden: een duurzame oplossing voor ruimteakoestiek, graffiti en vandalisme. Daarnaast is het een aankondiging van de sfeer van de galerijen.

De beide trappenhuizen op de koppen waren voorzien van gesloten gevels en verstoken van daglicht. Door een gevel van matglazen panelen weten hangjongeren zich nu bekeken en behoort ongewenst gedrag tot het verleden. De gedoseerde uitlichting geeft het bestaande gebouw een fraaie ‘kop’ en ‘staart’, die de sociale veiligheid vergroten en de toegang tot De Esch weer nieuw élan verlenen.