Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam

Voor het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam (KIT) is tussen 2005 en 2010 een masterplan ontwikkeld voor vernieuwing en uitbreiding. De ambitie was om vooral de culturele en publieke functies verder te ontplooien. Het betreft de reorganisatie van de museumentree, de transformatie van een naastgelegen gebouw tot nieuw theater, de uitbreiding van het hotel en het museumdepot, en het toevoegen van kantoorruimten en een parkeergarage. De herstructurering en de uitbreiding van het KIT vormt een onderdeel van de stedenbouwkundige Visie Verdubbeling Oosterpark.
De actuele missie van het KIT is steeds meer gericht op het publiek en de samenleving in eigen land. Het monumentale complex heeft echter een gesloten karakter en is niet erg uitnodigend. Vandaar dat ons bureau ideeën heeft ontwikkeld om op straatniveau diverse perforaties te maken waardoor de interactie met de omgeving wordt vergroot. Tussen het museum en de buitenwereld ontstaan zo meer raakvlakken met een dynamisch karakter. Door de drempel te verlagen worden ook niet-betalende bezoekers uitgenodigd om een kijkje te komen nemen en kennis te maken met het Tropenmuseum.
In onze visie moet het monument de hoofdrol blijven spelen en zal een uitbreiding hieraan ondergeschikt blijven. Het theater is ontworpen als een zelfstandig herkenbare eenheid, zonder het verband met het KIT als geheel uit het oog te verliezen. Het complex raakt meer georiënteerd op het Oosterpark door het museum, het theater en het hotel ook aan deze zijde opener te maken en te voorzien van toegangen, horeca en terrasfuncties. Hiermee wordt de gewenste uitwisseling tussen het KIT en het publiek verder versterkt en krijgt het complex een sterke relatie met het park, waar ‘s zomers culturele festiviteiten worden geprogrammeerd.
Door het intrekken van overheidssubsidies heeft het KIT in 2010 helaas moeten besluiten haar culturele en publieke functies sterk te beperken en het Tropentheater te sluiten.