Uitbreiding Tropenhotel, Amsterdam

Het Tropenhotel is onderdeel van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Het 3-sterren hotel ligt aan de Linnaeusstraat in de hoek van het Oosterpark. Ons bureau heeft voor het KIT gewerkt aan een grootschalige herstructurering en uitbreiding, om de culturele en publieke functies van het Tropentheater en het Tropenmuseum verder te ontplooien. Om dat mogelijk te maken is ook de uitbreiding en aanpassing voor het hotel ontworpen. Het plan sluit tevens aan bij de visie van het Stadsdeel om het park naar deze kant uit te rollen.
De uitbreiding met 40 kamers is ontworpen als een compact volume op de bestaande gebouwplint. Door het volume los te houden lijkt het te zweven. De ontsluiting is voorzien via twee glazen liften met trappenhuizen. De verdere faciliteiten kunnen binnen het bestaande gebouw een plek krijgen. De toegankelijkheid van het hotel en de relatie met het park zal verbeteren door een verruiming van de doorgang in de plint. De centrale patiotuin krijgt een hoofdrol. Het idee is dat het groen tot diep in het hotel doordringt.
De opbouw is ontworpen met een alzijdige uitstraling in evenwicht met het bestaande gebouw. De vrije positie draagt bij aan de articulatie van de directe omgeving. Voor de gevels zijn houtskelet cassette-elementen ontwikkeld waarin vensters, ventilatie, warmte isolatie en zonwering zijn geïntegreerd. De markante vorm hiervan geeft uitdrukking aan de kwaliteit van de locatie met uitzicht op het park.
Duurzaamheid is in de planontwikkeling op alle schaalniveaus ingezet. Dit komt onder andere tot uiting in de lichte houtconstructie, het gebruik van natuurlijke materialen, een groendak en een energiezuinige gebouwopzet, waarin de klimatisering primair met bouwkundige middelen zal worden opgelost en met minimale installatie voorzieningen. Door de verschillende gebruikstijden van de KIT-gebouwen kan energie worden uitgewisseld.
Door het intrekken van overheidssubsidies heeft het KIT in 2010 helaas moeten besluiten haar culturele en publieke functies sterk te beperken. Ook de uitbreiding het Tropenhotel is daarom uitgesteld.