Transformatie MAC gebouw, Zwolle

Het huidige MAC-gebouw, gelegen net buiten Zwolle, behoort tot één van de vele kantoorgebouwen in Nederland waarvoor een nieuwe bestemming gezocht wordt. Via een architectenselectie is ons bureau uitgenodigd een studie te verrichten naar de transformatie van dit jaren ‘80 gebouw, waarin het huidige kantoorcomplex getransformeerd wordt naar een duurzaam woon- en zorgcomplex. Hoofduitgangspunt binnen de studie was om de huidige constructie te behouden en binnen deze constructie kleinschalige zelfstandige wooneenheden te realiseren.
Het huidige gebouw bestaat uit twee langgerekte rechthoekige volumes waarin de kantoren zijn gesitueerd. Vanuit een centrale, met glas overdekte, lichtstraat worden de kantoren ontsloten. De lichtstraat kenmerkt zich door zijn transparantie en driehoekige constructie. Deze opzet is als uitgangspunt behouden, maar niet letterlijk overgenomen. Een woonvriendelijke uitstraling is gerealiseerd door een driehoekige kapconstructie op de koppen van de rechthoekige volumes te plaatsen. Deze kapconstructies verwijzen naar de lichtstraat en maken ruimte voor de realisatie van grotere appartementen met een entresol. Twee van de vier kapconstructies bieden ruimte voor de plaatsing van installaties, zodat deze uit het zicht staan en de massa van de volumes niet aantasten.

Er is niet alleen gekozen om optimaal gebruik te maken van de structuur van het bestaande gebouw, om zo de haalbaarheid te vergroten. Ook is er een eigentijds woongebouw ontstaan dankzij de herinterpretatie van de typologie van het klassieke uitgangspunt van een woning, met als vertrekpunt de huidige architectuur.

Juryrapport

Een openlucht binnenstraat wordt gecreëerd door de kap van de lichtstraat te verwijderen. Vanuit deze binnenstraat worden de appartementen ontsloten. De kleine vierkante raamopeningen zijn vergroot. Om contrast te creëren tussen de harde buitenwereld – buitengevel – en de zachte binnenwereld – binnenstraat – is gekozen voor de toepassing van twee materialen. De buitengevel wordt rondom bekleed met luchtzuiverende leien. De gevel aan de binnenstraat wordt bekleed met verticaal geplaatste houten latten. Een prettig woonklimaat wordt gerealiseerd door het parkeren naar de randen van het kavel te brengen.
Het MAC-gebouw transformeert hiermee van een saai jaren ‘80 kantoorgebouw naar een duurzaam innovatief woongebouw.