Herbestemming Nat Lab, Eindhoven

Het Natuurkundig Laboratorium maakte deel uit van het befaamde fabriekscomplex Strijp-S van Philips. Op uitnodiging van Credo Integrale Planontwikkeling is in 2009 een plan ontwikkeld voor aanvullende nieuwbouw en herbestemming van dit industriële erfgoed. In het ontwerp is ingezet op bouwfysisch duurzame oplossingen, die de kwaliteiten en het karakter van dit monument in hun waarde laten.

In de bestaande laboratoriumvleugels zijn nieuwe ‘labs’ ontwikkeld, waarin zowel gewoond als gewerkt kan worden en die verticaal en horizontaal te schakelen zijn. Hiermee komt een flexibel aanbod tot stand. Bijna alle ‘labs’ zijn aangesloten op één van de karakteristieke laboratoriumgangen, die als een slagader door het complex behouden is. Zo houdt de bestaande hoofdingang haar functie en kan een tweede adres aan de toekomstige Torenallee van Strijp-S worden gerealiseerd. Hierop aansluitend is door ons bureau een nieuw woongebouw ontworpen. Het gehele project omvat circa 90 ‘labs’