Phillipspaviljoen, Eindhoven

WDJA was uitgenodigd voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek inzake de reconstructie van het Philips Paviljoen van de Wereldtentoonstelling in Brussel in 1958. Het paviljoen werd in opdracht van Philips gebouwd en ontworpen door de architect Le Corbusier in samenwerking met Iannis Xenakis. In het paviljoen was het Poème Électronique te zien, een spel van licht en geluid. Le Corbusier schreef het scenario voor ‘’het electronische gedicht’’, de muziek werd geschreven door Edgard Varèse.
Als locatie wordt gedacht aan een plek in het herontwikkelingsgebied Strijp S in Eindhoven. Het idee om het paviljoen als voorbeeld van onafhankelijkheid, innovatie en vooruitgang als landmark in de herontwikkeling van de vroegere Philips campus te plaatsen is heel sterk, en zal de ambities van de stad Eindhoven verder gestalte geven. Bij het onderzoek zal ook worden bekeken of bepaalde bestemmingen in het gebouw kunnen worden ondergebracht en welke voorwaarden daaraan verbonden moeten worden. Vooralsnog gaat het er vooral om na te gaan of de realisatie van dit bijzondere bouwwerk technisch haalbaar is.