Masterplan Sluis 3, Tilburg

Verbreding van het Wilhelminakanaal moet Tilburg bereikbaar maken voor grotere schepen. In plaats van de monumentale Sluis III aan de noordrand van de stad moet een grotere sluis komen. Een eerder voorstel van Rijkswaterstaat kreeg geen steun van gemeente en monumentenzorg omdat de oude sluis daarvoor gesloopt moest worden. Ons bureau is in 2009 benaderd voor een alternatief met behoud van het historische sluiscomplex. De gemeente wil de mogelijkheid van een recreatieve en educatieve functie daarvan open houden. Monumentenzorg zoekt garanties dat de monumentale waarden in stand blijven. Op basis van workshops is door ons bureau in samenwerking met Copijn Landschapsarchitecten een verrassend alternatief aangedragen waarin alle partijen zich konden vinden.

In het Masterplan wordt een ruimtelijk attractief model geschetst met een reële aansluiting op de bestaande stand van techniek en nautische voorschriften. Voor de toekomst is dwars over het spuikanaal, de nieuwe sluis en de oude sluis een wandel/fietsbrug voorzien, die op elk van deze drie aspecten van waterbeheer uitzicht zal bieden. Zichtlijnen op het historische complex zijn zorgvuldig vrijgehouden. Voor de materialisatie zijn richtlijnen geformuleerd zodat het nieuwe zich zal onderscheiden van het oude, zonder dit te overvleugelen.

Dit model is vertaald naar een Ambitiedocument voor de aanbesteding van de eerste fase van het werk: de nieuwe sluis zelf. Het Masterplan blijft als onderlegger dienen voor toekomstige herontwikkeling van het historische sluiscomplex en de geplande fietsroute naar de Drunense heide.