Hogeschool Locatie Museumpark, Rotterdam

De Hogeschool Rotterdam maakt al jaren gebruik van het voormalige Unilever hoofdkantoor aan het Museumpark. De opvattingen over een gezonde leeromgeving zijn inmiddels veranderd. Samen met installatieadviseur DWA is een renovatieplan opgesteld voor verbetering van het binnenklimaat, een duurzamer energiehuishouding en een flinke opknapbeurt.

Architect H.F. Mertens ontwierp in 1930-31 een modern kantoorgebouw in een zakelijk expressionistische stijl met een kenmerkende baksteengevel. Bij een renovatie in de jaren negentig zijn de oorspronkelijke gevelkozijnen van het rijksmonument vervangen en is het interieur drastisch gewijzigd. Uitgangspunt voor het nieuwe renovatievoorstel is het substantieel verbeteren van het klimatologisch comfort door een combinatie van installatietechnische en bouwkundige ingrepen, waarbij de norm Frisse Scholen B dicht benaderd moest worden. Modelmatig zijn diverse opties onderzocht met als belangrijkste verschil het al dan niet vervangen van de gevelkozijnen. Op basis van een raming van investeringskosten en energieprestaties is een kostenperspectief opgesteld, inclusief terugverdientijden, onderhoudskosten en subsidiemogelijkheden. Op basis hiervan heeft de opdrachtgever een gefundeerde beslissing kunnen nemen.

Het renovatieplan is ontwikkeld met respect voor de bestaande architectonische kwaliteiten. Het gebouw is tijdens de stapsgewijze renovatie in gebruik gebleven en in 2015 opgeleverd. Door de keuze voor technisch hoogwaardige aluminiumkozijnen en herstel van de natuurstenen gevelplint heeft het gebouw veel van zijn oorspronkelijke karakter herwonnen.