Herbestemming Citroëngarage, Brussel (B)

Als eerste stap in de herbestemming van het Citroëngebouw lanceerde de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) in juni 2015 een oproep tot kandidaatstelling voor een “Studie naar de programmatische herbestemmingsmogelijkheden voor de site Citroën Yser te Brussel”. Ons team is geselecteerd om de haalbaarheidsstudie van de voormalige industriële site van ruim 1,7ha groot, gelegen op een unieke strategische locatie langs het kanaal in Brussel uit te voeren.
We hebben voorgesteld om de studie in 4 fasen uit te voeren, waarbij van globale programma families naar specifiekere programma’s werd toegewerkt. Telkens in intense dialoog met de betrokken partners.

Bij oplevering van de haalbaarheidsstudie stonden diverse mogelijke toekomstscenario’s voor de spraakmakende site aan het kanaal in beeld. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de wens om aan het iconische Citroëngebouw uit het modernistische tijdperk een nieuwe – bij voorkeur supraregionale – uitstraling te geven met integratie van een museum voor moderne en hedendaagse kunst. Het resultaat van de studie is een programmatorisch en ruimtelijk geoptimaliseerd scenario ‘Art Total’ – gekaderd binnen de ruimere stedelijke context en de patrimoniale waarde van de site en onderbouwd met modellen die het technisch en financieel kader schetsen. De totale bruto vloeroppervlakte bedroeg 37.000 m2.