Artis & Groote Museum, Amsterdam

Natura Artis Magistra, één van de oudste dierentuinen van Europa, staat voor de laatste uitbreiding die binnen de stedelijke ligging nog mogelijk is. De uitdaging is om hieraan een uitwerking te geven die ruimte biedt aan hedendaagse ontwikkelingen ten aanzien van dierverblijven, terwijl het unieke historische karakter van de dierentuin bewaard blijft. Door de bouw van een parkeergarage op de plek van het huidige parkeerterrein komt een flink gebied vrij voor dierverblijven. Voor Artis was dit de kans om de hele tuin in zijn samenhang te heroverwegen.
Het was dan ook het moment om een integrale visie te ontwikkelen op het toekomstige Artis. Wat is de identiteit van Artis? Waarin verschilt Artis van andere tuinen en attracties? Hoe kunnen we de aantrekkelijkheid verhogen voor het publiek? En hoe ziet het Artis van de 21e eeuw er uit?
Van begin 2004 tot 2006 is ons bureau betrokken geweest bij het ontwikkelen van een structuurplan voor geheel Artis, in samenwerking met Sprenger architecten. Ook vele deskundigen uit andere vakgebieden hebben bijgedragen aan het inhoudelijke en ruimtelijke ontwikkelingsplan.

Het ‘Groote Museum’ Artis
In dit kader is door ons bureau een studieplan ontwikkeld voor de herinrichting van het zogeheten Groote Museum op de bovenverdiepingen van het vroegere hoofdgebouw van Artis. Het oudste openbare museum van ons land is al ruim 50 jaar voor publiek gesloten en als een tijdcapsule bewaard gebleven.
De vraag was hoe het gebouw kan worden getransformeerd voor een nieuw opiniërend museumconcept. Ons voorstel omvat naast restauratie van het bestaande gebouw ook een nieuwe vleugel met een moderne tentoonstellingszaal en een multifunctionele ruimte.